fbpx

REGULAMENT ACȚIUNE EDUCAȚIE SUBACVATICĂ ȘI ECOLOGIZARE

#ecoUsubacvatic

1. Organizator:

Acțiunea Educație subacvatică și ecologizare este concepută, organizată și administrată de Barca lui Zoe prin SC Jazz Advertising SRL cu sediul în Str. I. M. Klein, Blaj, jud. Alba, cod unic de înregistrare 37969924, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J01/1033/2017, IBAN RO90RZBR0000060019592385, deschis la Raiffeisen Bank sucursala Blaj, reprezentată legal prin Nicoară Mircea Ovidiu, in calitate de Asociat Unic, Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a acțiunii:

Acțiunea este organizată şi se desfăşoară pe paginile: www.facebook.com/barca.lui.zoe, www.facebook.com/decathlon.ro, www.barcaluizoe.ro, www.instagram.com/barcaluizoe, www.instagram.com/decathlonromania și în locațiile:
 • Vama Veche (zona Stuf sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • 2 Mai (zona Micul Golf sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Mangalia (zona Hotel Corsa, sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Saturn (zona Terasa Galbenă sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Venus (zona Hotel Afrodita sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Jupiter (zona Hotel Cometa sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Neptun (zona Digului sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Olimp (zona Meduza sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Costinești (zona Port sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Eforie Sud (zona Capul Turcului sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Eforie Nord (zona Plaja Nouă sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Mamaia (zona Pescărie sau una mai potrivită activității, comunicată punctual);
 • Năvodari (zona Amphora Năvodari sau una mai potrivită activității, comunicată punctual) pentru experiență de tip snorkeling și sediul Aqua-Mar Diving Team (zona Cazino Constanța) și sediul Volare Dive Center ( zona Plaja Mică, între digul de la Vraja Mării și digul portului Costinești) pentru experiențele de tip scuba discovery.

3. Perioada de desfăşurare a acțiunii:

Intervalul de desfășurare a acțiunii este 15 Iulie – 15 Septembrie cu posibilitatea participanților de a alege ziua, locația și intervalul orar în funcție de numărul de locuri disponibile la momentul rezervării experientei.

4. Înscrierea la acțiune:

Mecanismul de înregistrare este:

Pe pagina acțiunii #ecoUsubacvatic https://barcaluizoe.ro/ecousubacvatic/, prin completarea câmpurilor obligatorii (nume, prenume, vârstă, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală pentru primire corespondență de tip plic) alegerea tipului de experiență subacvatică din cele două disponibile (snorkeling sau scuba discovery), a zilei, orei și locației în funcție de disponibilitate, plata garanției. Garanția este în cuantum de 25 lei pentru experiența de tip snorkeling sau 60 lei pentru experiența de tip scuba discovery. Garanția va fi returnată participanților doar în cazul în care se prezintă la locația aleasă cu sacul plin de gunoi (în proporție de 75%). În schimbul garanției, participanții pot, dar nu sunt obligați să primească o mască de snorkeling/mască diving.

Pentru a participa la acțiune participanţii trebuie:

 • Să se înregistreze conform mecanismului mai sus menționat.
 • Să fie fani ai paginilor de Facebook și/ sau urmăritori ai conturilor de Instagram menţionate mai sus.
 • Să se prezinte la locația aleasă cu sacul primit prin poștă (sau asemănător dar același număr de litri) plin (în proporție de cel puțin 75%) cu gunoi (recomandarea noastră e să fie strâns în drumul lor spre locația unde va avea loc experiența).
 • Să nu sufere de una dintre următoarele afecțiuni: herpes, răceală, sinuzită, probleme respiratorii, sarcină (în cazul scuba discovery).
 • Să nu fi consumat în ultimele 12 ore alcool, droguri, etnobotanice.

Organizatorul îşi rezevă dreptul de a refuza accesul oricărui participant care nu respectă condițiile de mai sus.

Organizatorul își rezervă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la acțiune, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.

 Prin înscrierea la acțiune, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 6 ani (pentru snorkeling) şi 8 ani (pentru scuba discovery) și poate dovedi ulterior cu acte. Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu acțiunea şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la acțiune ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva înscriere validă. În cazul în care participanții nu se prezintă la acțiune sau se prezintă cu sacul de gunoi umplut în proporție mai mică de 75%, garanția nu poate fi returnată.

Garanția va fi returnată în termen de 30 de zile de la încheierea experienței subacvatice.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la această acțiune orice persoană fizică, care are vârsta minimă împlinită de 6 ani (pentru opțiunea snorkeling) și 8 ani (pentru opțiunea scuba discovery), indiferent de sex, naţionalitate sau religie.

6. Descrierea experienței:

Participanții sunt invitați să se înscrie la acțiunea de ecologizare și educație subacvatică conform mecanismului de mai sus. În urma înscrierii, participanții vor primi în plic, prin Poșta Română, un sac de gunoi (de mărime 40 l pentru opțiunea snorkeling și 60 l pentru opțiunea scuba discovery). Participanții vor primi e-mail-uri informative și de tip reminder referitor la acțiune. Participanții se vor prezenta la locația aleasă (din cele disponibile), în ziua și la ora stabilite cu sacul de gunoi plin în proporție de cel puțin 75%. În cazul experienței de tip snorkeling participanții vor fi conduși de către un membru al echipei de organizare la ambarcațiunea de tip velier unde vor beneficia de:

 • un echipament de snorkeling format din tub (unic pentru fiecare participant care va rămâne în posesia lui la finalul experienței), mască și labe de înot (care vor fi returnate Organizatorilor la finalul experienței și refolosite)
 • accesorii de protecție împotriva înecului de tipul placă de înot/ baghetă din spumă
 • instructaj privind folosirea corectă și eficientă a echipamentului de snorkeling

Ulterior acestor proceduri, participanții vor beneficia de o experiență subacvatică de tip snorkeling și exerciții practice de folosire a echipamentului.

Participanții vor fi încurajați să ofere un testimonial despre cum a fost experiența pentru ei.

Participanții pot (dar nu sunt obligați) să achiziționeze masca proprie de snorkeling în schimbul garanției depuse la momentul înscrierii.

Participanții sunt conduși înapoi pe uscat.

7. Protecţia datelor personale:

Operatorul și responsabilul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este JAZZ ADVERTISING SRL, cu sediul în Str. I. M. Klein, Blaj, jud. Alba.

Organizatorul prelucreaza cu datele dumneavoastră personale indicate la art. 3.2. din prezentul Regulament, respectiv: numele, prenumele, numărul dvs. de telefon, adresa de e-mail și adresă domiciliu, în scopul înscrierii la eveniment și asigurării participării dumneavoastră la toate activitățile incluse în programul acestuia. Totodată, se va prelucra și imaginea dumneavoastră ca urmare a fotografiilor executate pe parcursul evenimentului, în vederea promovării evenimentului și aducerii la cunoștința publicului a activităților desfășurate.

Ne ocupăm de organizarea evenimentului la care dumneavoastră doriți să participați. În termeni legali, acest lucru se numește contract. Pentru a executa în mod corespunzător contractul dintre noi, trebuie să procesăm datele dvs. personale.

Prelucrarea imaginii dumneavoastră ca urmare a fotografiilor efectuate pe parcursul evenimentului se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră exprimat în mod liber la momentul înscrierii la eveniment.
Datele dvs. personale vor fi șterse după un termen de maxim 18 luni de la finalizarea acestui eveniment sportiv.

Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite exclusiv angajaţilor și/sau colaboratorilor Organizatorului implicaţi în derularea acțiunii şi pot fi dezvăluite şi unor împuterniciţi ai Operatorului, pe baza unor clauze de confidenţialitate şi de asigurarea a păstrării securităţii datelor.
Acțiunile dumneavoastră legate de participarea la acest eveniment sportiv nu sunt subiectul unei acțiuni sau unei decizii complet automatizate din partea noastră.

 Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, în mod gratuit, la cerere să consulte, să corecteze sau să șteargă datele personale. În anumite condiții, pot solicita transferarea datelor către o altă entitate decât Organizatorul. Trebuie doar să trimită un e-mail la adresa: noi@barcaluizoe.ro Totodată, participanții au dreptul să își retragă oricând consimțământul exprimat, fără ca acest lucră să afecteze prelucrările efectuate în baza acestuia până la acel moment.
Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi vor asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra participării la acțiune de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspund pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea acțiunii ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul nu răspund în cazul în care acțiunea nu a putut fi desfășurată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a refuza participarea la acțiune a persoanelor care nu au furnizat informații reale.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a refuza participarea la acțiune a persoanelor care nu sunt în condiții fizice optime pentru a participa la acțiune.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a refuza participarea la acțiune a persoanelor care nu sunt în condiții psihice optime pentru a participa la acțiune.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a refuza participarea la acțiune a persoanelor care prezintă comportament agresiv sau necorespunzător.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

9. Regulamentul acțiunii:

Regulamentul acțiunii este disponibil pe site-ul https://barcaluizoe.ro/regulament-ecousubacvatic/.

Participarea la această acțiună implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe conturile online și via e-mail.
Modificările/ formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul acțiunii este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului Regulament, nu va fi posibilă participarea la acțiune.

Prin participarea la prezentul concurs, participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament.

10. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook e-mail noi@barcaluizoe.ro